Home Wie zijn wij Uitleenformulier Catalogus Nieuwsbrief Uitleen Prijzen ContactANBI

Zoeken


Wie zijn wij

De Evangelische Video Stichting, afgekort EVS, is een Christelijk non-profit stichting en opgericht in 1990. EVS is ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor NW-Holland, Hoorn onder nummer 41 23 56 35. EVS is door de belastingdienst van de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan ANBI'sis dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn op aangiften belastbaar inkomen. Meer informatie over ANBI kan men vinden op www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/giften

 

EVS bestaat uit twee onderdelen, t.w. EvsMedia Producties en Evangelische resp. Christelijke Videotheek.

 

1. Christelijke & Evangelische Videotheek

De Videotheek leent alleen dvd’s uit op basis van wederzijds vertrouwen. De videotheek draagt voor elke uitgeleende dvd uitleenrechten af aanStichting Leenrecht, onderdeel van Buma/Stemra in Hoofddorp. De videotheek is gebaseerd op het Woord van God en dient als hulpmiddel voor geloofsopbouw. Uitgeleende dvd’s vervangen niet de Bijbel. De Videotheek handhaaft de fundamenten van het geloof en is zich bewust van verschillende visies over de uitleg van de Bijbel. De stichting is niet verbonden aan enig kerkelijke richting, doch stelt zich positief op ten aanzien van elke Bijbelgetrouwe denominatie.

Er is een groot en breed assortiment ondergebracht in categorieën en eventuele sub categorieën. Via een bestelformulier ontvangt men de dvd’s plus een verzendbon met onze kosten. Wij hebben gekozen om de dvd’s in een simpele plastic hoesje te verzenden zonder dvd box en omslag. Dit om de verzendkosten zo laag mogelijk te houden. Verdere informatie over uitleenkosten, spelregels, nieuwsbrieven, enz. kunt u vinden op de site.

2. EvsMedia Producties

EvsMedia produceert Christelijke tv-programma’s, documentaires, concert-  en conferentie opnamen, enz. EvsMedia ondersteunt media projecten in zendingsgebieden in het buitenland en verleent media opleidingen. Binnen Nederland ondersteunt en/of werkt samen met andere Christelijke media organisaties. EvsMedia heeft een warm hart voor media projecten die te maken hebben met het Joodse volk in Israël. De website van EvsMedia is www.evsmedia.nl en samen met Schreeuw om Leven Media heeft ze Brink TV internet televisie opgericht. Op www.BrinkTV.com kan men gratis streaming on demand kijken van allerlei producties die EvsMedia heeft geproduceerd. EvsMedia heeft www.IsraelCNN.com opgericht om positief nieuws te brengen over Israel en het Joodse volk.

Wat wij geloven

De stichting heeft ten doel:

1. Zonder winstoogmerk mede te werken aan de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus met de beste middelen die haar ter beschikking staan, teneinde velen met het Evangelie van Gods Koninkrijk te bereiken.

2. De stichting werkt volledig en uitsluitend volgens Gods onfeilbare Woord en aanvaardt de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en leven.Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Hij heeft zich in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan uit zijn werk, de schepping, worden afgeleid. De Bijbel doet Hem, JHWH, kennen als de Almachtige, de Alwetende en de Heilige God, ten opzichte van wie alle mensen tekort schieten. Door zijn handelen met zijn volk, het Bijbelse Israël en de gemeente, en in Jezus Christus, Zijn Zoon, heeft Hij zich bovenal doen kennen als de Verlosser, die wil dat alle mensen behouden worden.

3. Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde.

4. Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zichkan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld.

5. Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er vergeving is van zonden en verlossing voorallen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God.

6. De stichting aanvaard het Joodse volk  als het volk van God in het verleden, heden en toekomst. De stichting gelooft niet in de vervanging theologie. De stichting steunt Israël in woord en daad. De stichting is lid van het Israël Platform www.israelplatform.nl